За паркета

Уважаема Госпожо или Господине,

Тази публикация има за цел да Ви запознае с условията за доставка,съхранение, монтаж и експлоатация на паркети които са изработени от естествени дървесни видове. Ще поставим на вниманието Ви и въпроса за поддръжка при различна експлоатация.

Веднага се налага да се направи уговорката, че ламинирания паркет известен като ЛПН-ламинирана подова настилка  не попада тук.Сега е  момента да се каже,че естествения произход на дървесината предполага и напълно оправдава цветови разлики и текстура.

На пазара са познати паркети от класически тип, дюшемета, двуслойни, трислойни и инженерен тип. Всички те са представители на  от естествените паркети. Разликата между тях е поведението им при експлоатация в зависимост от микро климата на помещението. Класическият паркет е най-деформативен и не формоустойчив. Той в най-голяма степен се влияе от промяната на влажността в помещението в което е монтиран и от начина на монтаж. Многослойните паркети реагират на тази промяна доста бавно, с много малки деформации и предвидимо. Сега ще споменем нещо важно: Дървото като материал и изделията от него се деформират   само от промяната на влагата в микро климата, а не от температура. Температурните деформации на дървесината имат практическо значение при температури над 250 градуса по Целзии. Или те са пренебрежимо малки за условията на експлоатация на паркета. Все пак температурните промени имат значение за промяната на влажността и затова косвено повлияват поведението на паркета при експлоатационни температури.

За да се избегнат не желаните деформации на паркета и необходимо да се спазят някои условия преди и след монтажа на паркета:

1.След доставката паркета се оставя да престой 14 дни в помещението в което ще се монтира. Всички опаковки трябва да се премахнат. Целта е паркета да се климатизира да изравни влажността си с тази в помещението.

2. Замазката се проверява за твърдост и пукнатини. Ако се наложи да се използват материали заздравяващи повърхността и. Задължително се почиства с прахосмукачка.

3.Абсолютно наложително е използването на грунд за замазка преди полагане на лепилото за паркет. Не е добре да го спестявайте. Този грунд е от изключителна важност за поведението на паркетни настилки монтирани върху подово отопление или динамично натоварени в спортни зали.

4.След монтажа на паркета не завивайте, не мийте с препарати поне 12 часа.

5.Едва  24 часа след монтажа на настилката от паркет може да включите  подовото отопление.

За да имате една добра настилка не скърцаща, с минимални фуги, топло проводяща и хигиенична е добре да  се изпълнят препоръките на производителя. Не слушайте майстори, дизайнери или архитекти. Търговецът е най-лошият съветник за Вас.Майсторите не четат и не се интересуват.Бързат да монтират и са небрежни. Контрола върху тях е наложителен, защото ефекта на крайния резултат, който очаквате може да се размине драстично с постигнатото. Архитекта може и да помогне, ако е запознат, но практиката показва, че материята не се познава. Качествата на вашата настилка са спорно постижими ако се действа на принципа на итерациите(приближенията)- опит, грешка, опит, грешка.  ? Провеждането на тези опити накрая плащате Вие. Можете да намерите актуална информация на сайта на производителя.   При конфузни ситуации се правят отчаяни опити да се поправят нещата и когато това не стане накрая се чете указанието за монтаж и препоръчителните материали.

Най-общо какви условия и показатели на материалите са необходими преди да започне монтажа на паркета?

 1. Чиста и равна, но не гладка повърхност на замазката.
 2. Обезпрашена и обезмаслена замазка.
 3. Грундирана повърхност.
 4. Влажност на замазката 1,5 до 2% - без компромис
 5. Влажност на въздуха 45 до 60%.
 6. Температура не по ниска от 15 градуса Целзии.
 7. При наличие на подово отопление е добре в момента на монтаж то да работи като поддържа температура на замазката около 15 градуса.

За поддръжката на паркета е важно да се знае и да се спазват следните правила и изисквания на производителите:

 1. Почиствайте само влажна кърпа
 2. При разливане на вода веднага попийте.
 3. Пазете паркета от мокрене.
 4. Информирайте се какво декоративно-защитното покритие на вашия паркет лак или масло. Това е от изключителна важност за подбора на препарати за почистване.
 5. Ако паркетът Ви е с лаково покритие трябва да ползвате препарати(сапуни) който са готови разтвори със съдържание на пълнители и спирт. Пълнителите са модифицирани да попълват малки драскотини при нанасяне за почистване. Това изрично е посочено в упътването на препарата.
 6. Ако паркетът Ви е с маслено покритие трябва да използвате препарати за почистване и третиране на масленото покритие. ЗАПОМНЕТЕ! Никога не ползвайте сапуни за почистване на лакиран паркет за да третирате омаслен. Възможно е да го увредите непоправимо. Сапуните съдържат сода каустик, която разтваря масленото покритие на паркета Ви. Един път отстранено Вие не можете да го възстановите. Ще се нуждаете от намесата на специалист. Омаслен паркет трябва да почиствате с прахосмукачка и с влажна ,но не мокра кърпа ако не сте се снабдили с препарат специално за това. Препарата за почистване на омаслен паркет е на терпентинова основа и съдържа восъци, който попълват малки надрасквания при нанасяне. Принципа работи както при лакирания паркет.
 7. Омаслените паркети изискват и по-сериозна поддръжка освен почистването, като на определен период от време трябва да се омаслят с поддържащо масло. Това не е почистване и е задължително за добрата кондиция на настилката Ви.
 8. При третиране с маслени продукти за почистване или поддръжка НЕ СЕ ПУШИ в момента на обработка. Разредителите на маслата са много летливи и пожароопасни. Веднъж смесени с въздуха при наличие на достатъчно кислород се нуждаят само от искра за да пламнат. ПАЗЕТЕ СЕ ! СПАЗВАЙТЕ НАПИСАНОТО НА ОПАКОВКИТЕ!
 9. При покапване на вино или други видове силни оцветяващи вещества потърсете адекватен препарат за почистване. Пазара изобилства от такива. Не винаги са с ниска цена, но пък има и много ефективни. НИКОГА НЕ ТРЕТИРАЙТЕ ПАРКЕТА СИ С АБРАЗИВИ ИЛИ ГЪБИЧКИ С АБРАЗИВ. После винаги остава незаличимо петно.

За друго или възникнал казус не споменат тук, питайте!

Въпросите си можете да отправите към нас на познатите Ви телефони или чрез контактната форма на сайта.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Comments are closed.

Ателие Алекс ООД